FONDEN STØTTER:
Hempel Fonden er en erhvervsdrivende fond og er ejer af Hempel Koncernen. Fondens formål er almennyttigt og velgørende, og Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål, med særligt fokus på uddannelse af børn i nød samt forskning i miljømæssig bæredygtig teknologi inden for overfladebeskyttelse.

FONDEN STØTTER IKKE:
  1. Enkeltpersoners underhold, rejser og studielegater
  2. Partipolitiske formål
  3. Religiøse formål

Derudover støtter Hempel Fonden almindeligvis ikke opførelse af amatør kor- og orkesterkoncerter, indspilning og udgivelse af CD’er og lignende, indspilning af film og TV-udsendelser, amatørteater eller udgivelse af bøger.

Ansøgninger modtages løbende og behandles på bestyrelsens legatkomitémøder 4 gange om året.

Læs mere på Hempel Fondens hjemmeside.

Ansøgere, der ønsker at søge Hempels Medarbejderfond bedes kontakte Hempel Fondens sekretariat på employee.foundation@hempel.com.


INFO

Log på med NemID nøglekort eller nøglefil (Digital signatur) nedenfor for at oprette ny ansøgning, eller for at behandle eksisterende ansøgning.

Hempel Fonden – Amaliegade 8 – 1256 København K Tel.: 45 27 30 74 – CVR nr. 21 51 80 18
KONTAKT:
Hempel Fonden
Amaliegade 8
1256 København K

Tlf. 45 27 30 74
www.hempelfonden.dk
hempel@hempelfoundation.com