HEMPEL FONDEN
HVAD STØTTER FONDEN VIA ANSØGNINGER
Hempel Fonden støtter organisationer og gode projekter, som aktivt arbejder for at gøre en forskel, særligt inden for nedenstående områder:

Hjælp til- og social inklusion af udsatte børn og unge i Danmark og Grønland
Hempel Fonden støtter institutioner og organisationer, der yder direkte støtte til børn og unge i form af oplevelser, fornødenheder, støtte og vejledning mm., der som udgangspunkt ligger uden for de statslige eller kommunale støttemuligheder, men som styrker det enkelte barn.

Aktiviteter på vandet i Danmark
Hempel Fonden støtter projekter og institutioner, der direkte skaber aktiviteter på danske farvande. Vi støtter desuden danske skibe, som har historisk betydning eller et socialt fokus. Her kan du også søge Søsat-puljen til at afvikle en sjov og lærerige aktivitet for børn og unge på vandet.

Initiativer der fremmer talenter inden for iværksætteri
Hempel Fonden støtter initiativer, der fremmer talenter inden for iværksætteri.

HVAD STØTTES IKKE VIA ANSØGNINGER
  • Enkeltpersoners underhold, rejser og studielegater
  • Længerevarende driftsstøtte
  • Oplagte offentlige opgaver
  • Partipolitiske formål
  • Projekter der er afsluttet
  • Religiøse formål
  • Forskning
  • Indspilning og udgivelse af musik, film og tv samt bøger
  • Enkeltstående koncerter, messer mm.

Ansøgninger modtages løbende og behandles på bestyrelsens Uddelingskomitémøder fem gange om året.

Læs mere på Hempel Fondens hjemmeside.INFO

Log på med NemID nøglekort eller nøglefil (Digital signatur) nedenfor for at oprette ny ansøgning, eller for at behandle eksisterende ansøgning.

Hempel Fonden – Amaliegade 8 – 1256 København K Tel.: 45 27 30 74 – CVR nr. 21 51 80 18
KONTAKT:
Hempel Fonden
Amaliegade 8
1256 København K

Tlf. 45 27 31 92
www.hempelfonden.dk
hempel@hempelfoundation.com